Dossym_Makhanov

Dossym_Makhanov

I am a Kazakh! I am from Kazakhstan 🇰🇿!