Swedish translation of ATC usage (Svensk översättning för användning av flygledarinstruktioner)

This is a topic with translation for each ATC command to Swedish.

Communications with Ground Kommunikationer med markfrekvens

Ready to taxi - The aircraft has conducted pre-taxi checks and is prepared for taxi. Provide taxi clearance.

Flygplanet har gjort allt som behövs och är färdigt att taxa till en bana. Du väljer vilken. Ge flygplanet tillstånd att taxa.

Ready to taxi runway XX - The aircraft wishes to taxi to the specified runway. Provide taxi clearance or other instructions.

Ett flygplan är färdigt att taxa till en speciell bana, du väljer om detta flygplan får taxa till denna bana eller inte.

Request pushback - The aircraft is ready to leave the gate and align with the taxiway. Provide pushback clearance or other instructions.

Ett flygplan är färdigt att lämna sin gate och backa ut för att taxa. Ge tillstånd för detta eller andra instruktioner.

Request permission cross runway XX - The aircraft requires crossing of a runway. Provide runway crossing clearance or other instructions.

Ett flygplan vill taxa över en bana. Ge tilstånd för detta eller andra instruktioner.

Request taxi to parking - The aircraft is clear of all runways and wishes to taxi to parking. Provide taxi clearance.

Ett flygplan har landat och taxat av en bana och vill taxa till en parkering/gate. Ge tillstånd till detta.

Communications with Tower Kommunikationer med “tornfrekvens”

Executing missed approach - The aircraft is incorrectly aligned for landing and will perform a missed approach procedure.

Ett flygplan är inkorrekt justerat för banan och kommer därför att göra en “missed approach”. Säg till flygplanet vad det ska göra.

Going around - The aircraft is performing a go around.

Flygplanet gör en “go-around”.

Inbound for landing, (runway XX) - The aircraft is inbound for landing (on the specified runway.)

Ett flygplan är inkommande och vill landa. Kommandot kan även innehålla vilken bana piloten förfrågar. Ge tillstånd till detta.

Inbound for touch and go, (runway XX) - The aircraft is inbound for a touch and go (on the specified runway).

Ett flygplan är inkommande och vill göra en “touch & go” (landa och lyfta igen). Ge tillstånd för detta.

Inbound on the ILS, runway XX - The aircraft is established on the ILS for the specified runway.

Ett flygplan är etablerat för en ILS-landning och vill landa på denna bana. Ge tillstånd för detta.

Inbound on the ILS for touch and goes, (runway XX) - The aircraft is established on the ILS for the specified runway and plans to perform a touch and go instead of a full stop.

Ett flygplan är etablerat för en ILS-landing och vill göra en “touch & go” (landa och lyfta igen)

On left/right downwind/base/final, runway XX, (full stop/touch and go) - The aircraft is in the specified phase of the pattern (and is inbound for a full stop or touch and go).

Ett flygplan är vid denna position och vill göra en speciell sak, antingen e touch & go eller en landning.

Ready for takeoff runway XX, departing straight out/north/south/east/west/straight out - The aircraft is prepared for takeoff and is departing in the specified direction. Provide clearance for takeoff or a hold short notice.

Ett flygplan är färdigt att lyfta och flyger iväg åt specificerad position.

Ready for takeoff runway XX , remaining in the pattern - The aircraft is prepared for takeoff and is staying in the traffic pattern. Provide clearance for takeoff along with pattern instructions.

Ett flygplan vill lyfta och stannar kvar i “trafikmönstret”.

Requesting change to runway XX - The aircraft prefers a different runway. Grant or deny this change.

Ett flygplan vill ändra sin bana till en annan. Ge tillstånd eller inte.

Requesting transition - The aircraft wishes to transit into different airspace. Provide clearance for transition.

Ett flygplan vill flyga i ditt luftrum, troligtvis igenom det och vill ha tillstånd för detta, ge tillstånd för en höjd som planet ska flyga på eller över.

Communications with Approach/Departure/Center Kommunikationer med ankomstfrekvens, avgångsfrekvens eller centerfrekvens.

Executing missed approach - The aircraft is incorrectly aligned for landing and will perform a missed approach procedure.

Ett flygplan är inkorrekt justerat för banan och kommer därför att göra en “missed approach”. Säg till flygplanet vad det ska göra.

Flying VFR - The aircraft is flying VFR rules and is notifying the controller of its presence.

Flygplanet flyger enligt VFR-regler och vill att flygledare ska ha koll över detta flygplan.

Requesting climb/descent to X,XXX feet/FLXXX - The aircraft wishes to change altitudes. Provide clearance or other instructions.

Ett flygplan vill antingen gå upp i höjd eller gå ner i höjd. Ge tillstånd för denna höjd eller annan höjd i närheten.

Requesting flight following to XXXX - The aircraft requests flight following to the specified airport. Provide clearance to destination.

Ett flygplan vill att flygledare håller koll på honom tills han landar på destinationen. Ge tillstånd för detta.

Requesting ILS approach runway XX at XXXX - The aircraft is requesting an ILS approach for the specified runway and airport. Provide vectors or clearance.

Planet vill bli tillsagd har det ska svänga och på vilken höjd han ska flyga för att komma till flygplatsen och vara justerad med banan.

Requesting radar vectors to XXXX - The aircraft is requesting vectors to the specified airport. Provide or deny vectors.

Ett flygplan vill bli tillsagd hur det ska svänga och vilken höjd det ska ligga på för att komma till destinationen-

With you - The aircraft is checking in with the controller to identify itself.

Flygplanet checkar in så att frekvensen vet att du är där.

Unicom Kommunikationer när ingen frekvens är aktiv.

Executing missed approach - The aircraft is incorrectly aligned for landing and will perform a missed approach procedure.

Ett flygplan är inkorrekt justerat för banan och kommer därför att göra en “missed approach”. Säg till flygplanet vad det ska göra.

Going around - The aircraft is performing a go around.

Flygplanet gör en “go-around”.

Inbound for landing, (runway XX) - The aircraft is inbound for landing (on the specified runway.)

Ett flygplan närmar sig flygplatsen och ska landa.

Inbound for touch and go, (runway XX)- The aircraft is inbound for a touch and go (on the specified runway).

Ett flygplan närmar sig flygplatsen och vill göra en “touch & go”.

Inbound on the ILS, runway XX - The aircraft is established on the ILS for the specified runway.

Ett flygplan är etablerat för en ILS-landning och kommer landa på specificerad bana.

Inbound on the ILS for touch and goes, (runway XX) - The aircraft is established on the ILS for the specified runway and plans to perform a touch and go instead of a full stop.

Ett flygplan är etablerat för en ILS-landning och kommer att göra en “touch & go” på specificerad bana.

Request traffic advisories - The aircraft is request that traffic nearby be advised of its presence.

Flygplanet vill att man ska se det.

Using runway XX, left/right traffic - The aircraft is using the specified runway and pattern.

Ett flygplan använder en bana för “mönster”-arbete till exempel.

Commands available on all frequencies Kommandon tillgängliga på alla frekvenser.

Correction, stand by - The aircraft has provided a false message and will issue a correction shortly.

Flygplanet har råkat säga fel och kommer tillbaka med ett nytt meddelande inom kort.

Request frequency change - The aircraft wishes to contact another frequency. Provide frequency change clearance or other instructions.

Ett flygplan vill byta frekvens. Ge tillstånd eller inte.

Stand by - The aircraft cannot respond to communications or fulfill certain requests.

Flygplanet kan inte svara just nu.

End

Thanks a lot to @grxninesix for providing a template.

4 Likes

your welcome, bro !

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

3 Likes

yes i have paste

What’s the point of this? I don’t get it…

Help Swedes cope with ATC easier

Live in a vacuum Alex… The language issue has been a front burner topic for some time. The Translators took the time and effort to benefit the whole “Community”. What’s your contribution other than false positives. “what the point”! So Sad, To Bad. Max Sends

Sam… “BZ” ( Bravo Zulu, a US Navy signal “Well Done” ). Thank you for your time and extra effort we all benefit. Max Sends

Your answer is here:

Also thanks @Rotate for pointing that out :)

Thanks @Maxmustang

1 Like

Chill out. I thought the Swedes were excellent English speakers. That’s why I didn’t get it.