Some pictures

Photos taken around the world
Photos taken: 2020
Server: Expert

33 Likes

Amazing ๐Ÿ˜ That last one and the TBM are stunning! Your shots never get old!

What editor do you use?

2 Likes

Woah, those are awesome! Keep up the great work!

1 Like

Very unique angles, great job!

1 Like

I use three editors, they are - snapseed, lightroom, Photoshop editor

3 Likes

Thank you very much

1 Like

those look so cool

Another fantastic screenshotter, better than me, thatโ€™s for sure

1 Like

The British Airways 787 is awesome!! ๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Thank you, happy birthday ๐Ÿ‘

1 Like

Really awesome screenshots as always! The Iberia moonshot is just simply amazing and is my favourite of them all. Keep up the great work and the editing! :)

1 Like

Wow love your style of editing!

1 Like

Amazing pictures there! I donโ€™t really have anything for you to improveโ€ฆ

Stay safe!
Rian:)

1 Like

Thanks Thomas ๐Ÿ”ฅ

1 Like

Thank you very much

Thank you very much โ™ฅ๏ธ

1 Like

Beautiful photos!! Great pictures

Awesome Shots Bruno! ๐Ÿ‘Œ๐Ÿฝ

This is a great selection of pictures, thanks so much for these!

1 Like

These look stunning! You get my official golden star sticker, awesome job!
โญ๏ธ

1 Like